Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

MiiA Rakennus Oy, Åkerlundinkatu 11A, 33100 Tampere

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Aleksei Kuidunen, aleksei.kuidunen@hoset.fi

3. Rekisterin nimi

Nordkalot OY:n asiakasrekisteri / Suomi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Nordkalot OY:n asiakasrekisteriä käytetään olemassa olevien asiakassuhteiden hoitoon, asiakasyhteydenpitoon, markkinointiin ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Rekisterin tietoja käytetään Nordkalot OY:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt.

Nordkalot OY:n asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille henkilöille, yrityksille tai yhteisöille. HOSET käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja oman tuoteja palvelutarjonnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tarjonnan kohdistamiseksi. Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ja huomioida myös asiakkaan erilaiset ostokäyttäytymiseen liittyvät toiveet ja tottumukset.

5. Rekisterin tietosisältö:

Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä.

Rekistereiden muodostuminen:

1. Tilauksista kerättävät yhteystiedot:

Tilauksen yhteydessä tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot. Pakollisia asiakastietoja ovat sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja puhelinnumero sekä toimitusosoite.

2. Nordkalot OY:n kantaasiakastiedot:

Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt Nordkalot OY:n rekisteröintilomakkeeseen rekisteröitymisen yhteydessä. Pakollisia rekisteröitymistietoja ovat sukunimi, etunimet, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, käyttäjätunnus ja salasana. Vapaaehtoisia tietoja ovat muut yhteystiedot sekä muut asiakkaan ilmoittamat tiedot.

3. Nordkalot OY:n uutiskirjeen tilaustiedot:

Tilatessa uutiskirjettä pakollisena tietona on tilaajan sähköpostiosoite.

4. Luottokaupan ylläpitämiseen tarvittavat tiedot:

Luotonvalvontaan ja luottooikeuden ylläpitoon vaadittavat tiedot.

5. Tilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja palauttamiseen tarvittavat tiedot:

Tiedot Nordkalot OY:n asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan saada kaupunkien ja kuntien tonttijakojen yhteydessä sekä rakennusalan rekisteröitymistä vaativilta sähköisiltä sivustoilta, mikäli henkilö on antanut luvan tietojensa luovuttamiseen markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan päivittää myös osoitepäivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä tai yhteistyökumppaneilta.

7. Rekisterin suojaaminen

Nordkalot OY säilyttää asiakasrekisterin konekielistä aineistoa. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Lisäksi kauppapaikka on HTTPS-suojattu.

HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol) - yhteys on suojattu yhteys, jonka väärinkäyttö tai luvaton seuraaminen on lähes mahdotonta. HTTPS - yhteydessä tieto kulkee salattuna, joten esim. käyttäjätunnukset tai salasanat eivät voi joutua vääriin käsiin. Nordkalot OY:n kauppapaikan HTTPS - yhteys on suojattu SSL-menetelmällä. Tämän tekniikan avulla varmistamme, ettei kukaan ulkopuolinen voi lukea, muuttaa tai häiritä kauppapaikkamme ja asiakkaamme välistä tiedonsiirtoa.

8. Tietojen luovutus ulkopuolisille

Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa Nordkalot OY:n kulloisillekin yhteistyökumppaneille liiketoiminnan tarpeiden mukaan yhteistyötoimitusten toteuttamiseksi sekä markkinointitarkoituksiin, jos asiakas ei ole sitä erikseen kieltänyt.

9. Tietojen luovutus ulkomaille

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle suoramarkkinointitarkoituksissa.

10. Reksiteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot tarkastaltavakseen, kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai täydentämistä. Reksiteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkinaja mielipidetutkimusta varten. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon omaaloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä omakätisesti allekirjoitetun kirjeen osoitteeseen MiiA Rakennus Oy, Åkerlundinkatu 11A, 33100 Tampere tai käydä edellä mainitussa osoitteessa henkilökohtaisesti henkilöllisyyden todentava asiakirja mukanaan.

Blogi
Asennuspalvelut
Ota yhteyttä palvelevaan henkilökuntaamme, kun haluat ammattitaitoista asennuspalvelua valitsemiisi tuotteisiin.
Palvelut
Kaikki mitä tarvitset yhdestä kanavasta
Miksi minun täytyy valita HOSET?
Asiakas aina ensin ideologia ohjaa aidosti toimintaamme. Kuuntelemme asiakasta ja toimimme sen mukaisesti.
Edulliset hinnat
Tarjoamme poikkeuksellisen tilaisuuden sekä kuluttajille, että ammattilaisille ostaa laatutuotteet ja -palvelut suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä.
Tuotteiden esittelytila
Haluamme auttaa sinua päätöksenteossasi, kun kaipaat varmistusta valinnoillesi, tuomalla fyysisesti nähtäväksesi valikoituja paloja laadukkaasta valikoimastamme
Suuri valinta
3D-visualisointipalvelumme auttaa sinua hahmottamaan hankkeesi lopputuloksen jo suunnitteluvaiheessa sekä helpottaa materiaali- ja ratkaisuvalinnoissa ennen lopullisten päätösten tekoa.
Ammattitaitoinen henkilökunta
Palveleva ja ammattitaitoinen henkilökuntamme on valmiina palvelemaan sinua numerossa 044 744 1465 ja osoitteessa myynti@hoset.fi
Kaikki yhdestä paikasta
Sisä-ja ulkotilaratkaisut kaiken tyyppisiin rakennus- ja remontointihankkeisiin vaivattomasti yhdestä kanavasta. Koko kokonaisuus yhdellä sopimuksella tai yksittäinen materiaalitoimitus sinun tarpeidesi mukaan.